Când vin dureri în calea ta

Și de nori negri se umple zarea
Să știi că este Cineva,
Ce-ți șterge toată frământarea.

Când ochii tăi, două izvoare
Întind durerea pe obraz,
Există o mână iubitoare
Ce-alină lacrimi și necaz.

De ce să te afunzi în noapte
Și să te acoperi de durere?
Ascultă ale credinței șoapte:
Există Har și Înviere.

Da! Domnul este lângă tine
Ți-alină inima-ntristată,
În suferință te susține
Și nu ești singur niciodată.

Nu-i vânt să nu se potolească
Nu este noapte fără zori
E-atâta dragoste cerească
Și-n prea învolburații nori…

Deci fii încrezător pe cale
Și-n orice vreme nu uita,
El știe lacrimile tale
Și e mereu la dreapta ta.

Sursa: https://www.facebook.com./permalink.php?

Capul de sticlă

Un tânăr veni la duhovnicul său și i se plânse astfel:
”Părinte, nu știu ce să fac să scap de gândurile urâte și păcătoase, care-mi murdăresc cugetul de multe ori…”
Preotul îi răspunse:
-„Închipuiește-ți mereu că ai un cap de sticlă, în care, oricine ar privi, ți-ar vedea aceste gânduri…”
Tânărul fu cuprins de spaimă – și spuse preotului:
-„Vai părinte, de-ar fi așa, nu știu unde m-aș ascunde de rușine, așa de păcătoase gânduri mă cercetează…”
Atunci, preotul, cu glas de blândă dojană și punându-i mâna pe umăr, îi zise:
– „Și totuși, fiul meu, noi bine știm că pentru Tatăl ceresc, mințile tuturora sunt mai limpezi ca sticla, așa că El vede necontenit în ele…”
Tânărul făcu ochii mari – și nu mai răspunse nimic.
Duhovnicul îi dădu încredințare, zicând:
Cugetă mereu la aceasta – și vei scăpa de gândurile cele urâte…”

SURSA: CARTEA CU PILDE, autori: Al. Lascarov-Moldovanu, apărută în anul 1940 la Editura „Cugetarea”, București

Un pic de speranță…

Dis de dimineață voi lăuda bunătatea Ta,
căci ea este turnul meu de scăpare în ziua necazului meu.” (Psalm)

Un pic de speranță pe lumea aceasta, căci
Dumnezeu NU ne-a dat frica,
ci puterea, dragostea și rațiunea! (Citat din film)

„Când Dumnezeu te are drag
Și te ia în paza milei sfinte,
Ca arme de-a lupta înainte,
Nu-ți dă nici bâtă nici toiag,
Îți dă pricepere și minte.”

Sursa: https://www.libertatea.ro/lifestyle/