40 de sfaturi cu impact puternic asupra forței de joc

1) Pionii dublați, izolați sau blocați sunt în general slabi. Încercați să-i evitați cât se poate de mult.
2) Pionii liberi (pionii trecuți) trebuie avansați cât mai repede posibil.
3) Dacă sunteți cu 1-2 pioni înainte, schimbați piesele dar nu și pionii.
4) Dacă sunteți cu 1-2 pioni în urmă, schimbați pionii dar nu și piesele.
5) Dacă sunteți în avantaj, nu lăsați toți pionii într-o singură parte a tablei.

6) Dacă aveți un pion avantaj, aproape în toate cazurile meciul va fi remiză dacă pionii sunt într-o singură parte a tablei.
7) Finalurile cel mai ușor de câștigat sunt cele în care pe tablă rămân doar pionii și regii.

8) Finalurile în care este cel mai ușor să faci remiză sunt cele în care adversarii rămân pe tablă cu nebuni de culori diferite (o parte cu nebunul de câmpuri albe, iar cealaltă parte cu nebunul de câmpuri negre).
9) În finaluri, Regele este o piesă uimitor de puternică. Folosiți-l!
10) Nu vă plasați pionii pe câmpuri de aceeași culoare cu unicul nebun rămas pe tablă.

11) În finalul jocului nebunii sunt în general mai buni decât caii, cu excepția cazurilor de pioni blocați.
12) Pozițiile cu Doi Nebuni vs 1 Nebun + 1 Cal vă oferă un joc superior în finalurile de joc în aproape toate cazurile.
13) Pionii liberi ar trebui să fie blocați cu regele. Cealaltă piesă care nu este afectată (sau restricționată) în a veghea asupra unui pion liber este calul.

14) Un turn ce controlează ultima linie, sau penultima linie, din teritoriul adversarului dumneavoastră. este o compensație suficientă pentru un pion în minus.
15) Locul unei ture este în spatele pionilor liberi, nu în fața lor.
16) Un atac pe flanc trebuie contrat în centru.
17) În finalurile cu nebuni de culori diferite pe tablă, se impune să ataci primul.

18) În jocul de mijloc, o piesă minoră + un pion fac cât o piesă majoră.
19) În finaluri protejați-vă pionul cel mai avansat.
20) Încercați să păstrați întotdeauna piesele conectate între ele și protejate.
21) În pozițiile cu pioni liberi pe marginea tablei calul este inferior nebunului.

22) Pozițiile cu pioni de tip „berbec” (e4-negru vs. e5-alb) sunt favorabile celui care deține Calul si defavorabile celor care au rămas cu Nebunul.
23) Pionii liberi aflați pe una din coloanele turelor sunt foarte puternici împotriva pieselor minore (cal, nebun) deoarece, datorită restricțiilor de mobilitate impuse de vecinătatea marginii tablei, acestora le vine foarte greu să pareze înaintarea acestor pioni.

24) Unui pion liber îi crește puterea pe măsura ce numărul pieselor de pe tablă se diminuează.
26) Dacă aveți avantajul spațiului, evitați să schimbați piesele. Dacă oponentul deține acest avantaj, schimbați piesele pentru a-l elimina.
27) Dacă aveți o piesă minoră în plus, faceți schimb de piese pentru a spori avantajul. Dacă aveți o piesă minoră în minus schimbați pionii, nu piesele (este practic imposibil de a da mat cu o piesă minoră și regele).

28) Încercați să schimbați piesele active ale adversarului cu cele inactive ale dumneavoastră.
29) Când sunt puțini pioni pe tablă, nebunii sunt mult mai puternici decât caii. Când sunt mulți pioni pe tablă caii sunt mai puternici.

30) Două ture sunt de obicei mai bune decât o regină.
31) Dublarea turnuilor aproape le triplează puterea.
32) Piesele expuse pot accelera furtuna de pioni a oponentului.
33) Faceți schimb de piese când sunteți atacat.
34) Folosiți tacticile pentru a vă atinge obiectivele strategice.

35) Ascultați vocea “structurii de pioni” și adoptați strategia adecvată.
36) În finalurile de Turn vs. Nebun, regele mai slab trebuie să fugă pe culoarea opusă nebunului său.
37) În finalul de Rege vs Cal + Nebun, încercați să mutați regele pe culoarea opusă culorii nebunului.
38) Reguli pentru jucătorul ce deține un pion liber :

  1. a) controlați pătrățica din fața pionului;
  2. b) schimbați toate piesele minore în așa fel încât un nebun sau un cal să nu blocheze pionul;
  3. c) mențineți regina pe tablă în așa fel încât regelui advers să nu-i fie ușor să se grăbească în combaterea pionului;
  4. d) păstrați cel puțin o tură pe tablă.

39) Ideea de a juca în acea parte a tablei către care sunt orientați pionii tăi a devenit cunoscută ca Teoria Silman asupra orientării pionilor. Trebuie să fie folosită în pozițiile cu centrul închis sau semi-închis, deoarece pozițiile deschise cer joc de piese și nu de pioni.
40) Un cal aflat la marginea tablei are valoarea diminuată.

 https://www.magazinuldesah.ro/blog/2018/05/07/40-de-sfaturi-cu-impact-pu

 

 

 

 

Bancul zilei, 23.03.2019

Afaceri
Doi moldoveni călătoresc cu trenul.
Unul îl intreabă pe celălalt:
– Ai ceva de mancare? Că mie tare foame.
– Da.Am o mâncare care te face deștept.
– Ce ?
– Pește.
– Îmi dai și mie ?
– Da, dar trebuie să plătești.
– Cât ?
– 50 de lei.
– Bine.Auzi, dar nu mai bine cumpărăm pește mai ieftin din restaurantul trenului?
– Vezi,am avut dreptate că peștele o să te facă mai deștept!

Sursa: „http://www.hopa.ro/bancuri/Afaceri/bancuri-7.html”

http://www.artafericirii.tv/

Recomand să accesați acest link.              Google

și selectați  Arta Fericirii – Rațiune și Fericire, Prof. Univ. Dr. Daniel David , video

Nu am avut posibilitatea de a-l posta.

Mi-a trezit interesul. Am fost mereu preocupată de această temă. Așa am ajuns să am inspirație și să scriu ”De unde vine fericirea?”

Pace în suflet, sănătate și o zi senină să aveți!

Eleonora Antonia MIHAI

POATE NU ȘTIAȚI… MIRACOLUL VIEȚII – APA

  Ca ”începutul a tot ce există” – după cum se exprima acum 2500 de ani, Tales din Milet – apa ocupă 70,7% din suprafața Pământului, în timp ce uscatul ocupă doar 29,3% din această suprafață.

            Uriașa zestre de apă a Oceanului planetar este cam de un milion de ori mai mare decât cea a tuturor fluviilor și râurilor din cele cinci continente. Și, totuși, industrializarea, precum și urbanizarea, ajunsă uneori la cote de paroxism în unele țări ale planetei, consumă apa în cantități din ce în ce mai mari, generând pe această cale o problemă a apei, o sete a lumii.

            Concentrarea populației în marile orașe a făcut să crească mult consumul de apă pentru nevoi de igienă și comunale accentuând pe zi ce trece această ”sete” dar și obligația oamenilor la adaptarea de măsuri de prevedere și planuri dintre cele mai urgente. Practicarea irigației artificiale prin dezvoltarea de sisteme de irigație cu lucrări ample și deosebit de îndrăznețe, proiectarea noilor uzine, face apel la proiectanți să adopte soluții prin care să se reducă cantitatea de apă necesară procesului de fabricație, obținerea apei potabile din apa de mare, prin diverse procedee tehnologice, folosind ca sursă energetică chiar și energia atomo-nucleară, toate acestea vin să întregească peisajul preocupărilor oamenilor pentru modul eficient în care se exploatează cu eficiență utilitatea apei.

            Dezvoltarea progresivă a omenirii necesită nu numai un volum sporit al consumului de apă, ci și creșterea cantităților de hrană. Soluții cu privire la asigurarea hranei încă un lung șir de ani sunt date de fertilizarea pustiurilor, aplicarea pe scară largă a științei în agricultură și zootehnie, folosirea îngrășămintelor chimice ș.a., dar privind în perspectiva  viitorului umanității, al civilizației sale, vom constata cu stupoare că aceste soluții gasite acum se vor transforma în simple paleative. De ce? Pentru că orașele se vor înmulți unul după altul, șoselele, căile ferate, marile întreprinderi, uriașele rachetodromuri etc. vor ocupa în mod inevitabil din ce în ce mai multe terenuri, care azi sunt folosite pentru agricultură.

            Și atunci, ce facem? Căutăm soluții îndrăznețe prin care marea să poată deveni acel adevărat ”ogor fertil” care să alunge pentru totdeauna spectrul cenușiu al foamei. Cercetările au demonstrat că în fiecare metru cub de apă din ocean se găsesc (printre altele) 1,5 grame de albumină  și 3,5 grame de glucide, substanțe extrem de prețioase în alimentația oamenilor, oferind posibilitatea unei hrane ieftine și consistente pentru cel puțin 100 de milioane de oameni. Calculele aproximative arată că masa totală a faunei cuprinse în Oceanul planetar este de 16,3 miliarde de tone, adică 85% din întreaga materie vie a Pamântului se găsește în apele mărilor și ale oceanelor.

Dintre cămările alimentare ale oceanului, cea mai importantă pentru viitor este planctonul (totalitatea organismelor microscopice care se găsesc în păturile superioare ale apelor marine: alge și animale unicelulare), care conține proteine, grăsimi. Zaharuri, vitamine, enzime de calitate superioară. De asemenea nu trebuie uitat nici faptul că marea e o adevărată ”mină universală” în care practic se găsesc toate elementele din tabelul lui Mendeleev, dizolvate în apa mării, în concentrații foarte mici. Bogăția cea mare a oceanului o constituie incontestabil sarea (38 milioane de miliarde de tone) dar și țițeiul.

            Marea poate furniza oamenilor numeroase minerale rare (magneziul, bromul, aurul ș.a.), cu aplicații deosebit de largi în industria de vârf. Între apă și om există relații reciproce care nu întotdeauna sunt dintre cele mai pașnice. Dezlănțuirea apei manifestându-se nu o dată ca o forță oarbă care a produs numeroase distrugeri de bunuri materiale și vieți omenești. Și în aceste situații solidaritatea mâinilor și a minților omenești au constituit adevărate baraje în care omul a putut să se apere în lupta împotriva apei. Totodată mintea iscoditoare a omului, la început a intuit și mai târziu a realizat proiecte îndrăznețe prin care îmblânzind forța apei, a mișcărilor ei pe ”orizontală” și pe „verticală”, a produs adevărate izvoare de lumină și de energie electrică.

            Dar apa, acest ”cărbune alb”, acum mai mult ca oricând lansează un disperat S.O.S. către oameni. Aproape că nu există oraș mare care să nu dispună de un curs de apă batjocorit de superindustrializare. Deci se impune cu necesitate declanșarea unei bătălii aprige pentru păstrarea purității apelor. Spre exemplificare este bine de reținut că un centimetru cub de apă nepurificată dintr-un abator, scăpat într-un râu poate să infecteze cu 500 milioane de microbi primejdioși pentru sănătatea și viața peștilor, a animalelor și a oamenilor. Apele reziduale ieșite dintr-o spălătorie de cărbuni au de 500 – 1000 de ori mai multe impurități decât cele din râu. Același lucru se întâmplă cu apele reziduale ale uzinelor metalurgice, ale rafinăriilor, fabricilor alimentare etc.

Capacitatea apei de a răspândi corpurile nocive poate explica și neașteptatele catastrofe marine cărora navigatorii le sunt deseori martori atunci când întâlnesc întinse suprafețe de ocean pe care plutesc cadavrele a milioane de pești. Primejdios pentru ocean este și țițeiul sau deșeurile acestuia pe care le evacuează vasele și care nu fac altceva decât să ucidă tot ceea ce este viu în jurul acestei ”pelicule a morții”. Riscuri mari în păstrarea integrității faunei, florei și apei aduce și depozitarea deșeurilor radioactive provenite din reactoarele și din uzinele atomice ale lumii. De aceea este necesar să ne unim efortul în lupta pentru păstrarea purității și calității apei, ca mediu ecologic cu mari șanse pentru viitorul omenirii.

            Preocuparea pentru cercetarea apei trebuie intensificată iar prin efortul care s-a făcut și se va face în continuare să se deschidă noi perspective în ceea ce privește investigarea acestui ”univers albastru”. Dincolo de ceea ce înseamnă acest elixir al vieții pentru om, multe asociații își propun în planul lor de activități o gamă largă de preocupări, printre care în primul rând exploatarea mediului acvatic, a faunei și a florei în condiții de poluare, mai mult sau mai puțin accentuate. Intră în sarcina noastră, dar în același timp constituind o datorie morală, civică și patriotică, să facem lumină în acest univers al materiei capabilă să creeze, să păstreze și să perpetueze viața, proiectând existența noastră în viitor.

Sursa: Magazin ”Renașterea Bănățeană”

Pagină realizată de asistent medical Lăcrimioara Tomiuc

ÎNTREBĂRI

Care este diferența între 1000 urși albi și un urs alb?

Explicație: 999 urși albi

* * *

O pisică albă se urcă în pom. Cum se dă jos?

Explicație: albă.

* * *

Când ești inteligent și când ești înțelept?
Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi;

ești înțelept dacă știi care jumătate!

SURSA:http://www.hopa.ro/bancuri/Intrebari/bancuri-15.html

 

 

Rivalitatea în șah, psihologică sau intelectuală?

Posted by Costin Beiu pe ianuarie 30, 2017

Rivalitățile în sport sunt fascinante; între persoane, și uneori, între țări. În box a fost Muhammad Ali vs Joe Frazier, și de mulți ani în cricket, a fost între Indiile de Vest și Australia. În fotbal, nu pot găsi o rivalitate mai mare și mai pasionantă decât Guyana și Surinam.

Chiar și acum rivalitatea dintre cei doi giganți ai șahului Karpov și Kasparov nu s-a încheiat. Au urmat după pentru titlul mondial, în secolul XXI meciurile de șah rapid și blitz

Șahul de asemenea are marile sale rivalități. Jocul reprezintă o luptă psihologică, și intelectuală la masa de joc. Nici un cuvânt nu se schimbă în timpul competiției. Mintea gândește și vorbește în toată perioada partidei. Tot ce îți dictează mintea vei face cu claritate și precizie la tablă cu propriile piese. Nu sunt necesare cuvintele.

Deși nu se fac schimb de cuvinte, sau schimburi de natură fizică, marile rivalități din șah sunt comparabile cu cele din alte discipline sportive. Simțim dispreț față de adversarul nostru, sau în limbajul lui Bobby Fischer “ne place să îi vedem agitați”. În multe ocazii, jucătorii refuzau să își strângă mâna înainte de începerea partidei, forțând FIDE să introducă această regulă obligatorie.

 

Alehin vs Capablanca, Fischer vs Spassky, și Karpov vs Kasparov sunt câteva rivalități din lumea șahului. După cum se spune, nu există dragoste pierdută între acești jucători când se luptau pentru supremație. Aceștia au fost titanii șahului. Capablanca era atât de sigur pe el încât declara că șahul este la fel de natural ca și respiratul.

Mintea lui funcționa la nivel de sinteză, și tot ce se întampla la masa de joc era la fel de natural ca și respiratul. Între 1916 și 1924 nu a pierdut nici un meci! Era cunoscut ca și “mașina cubaneză de șah”. Nimeni nu îl putea atinge.

În 1927, când Capablanca era în vârful carierei și se considera invulnerabil, i-a acordat dr. Alehin șansa să acceadă la titlul de campion mondial. Aici Capablanca a ajuns la propriul Waterloo. Brusc, ceea ce trebuia să fie o victorie fără eforturi, s-a dovedit a fi o luptă istovitoare cu remize una dupa alta. Capablanca se afla în poziția de luptă pentru viața sa. Șahul nu mai era așa de simplu precum respiratul. A pierdut titlul la Alehin și nu i s-a mai acordat șansa la revanșă. In acea perioadă nu exista o structura care să guverneze șahul și care să ceară campionului să își apere titlul. Campionul își alegea adversarul. După 9 ani de la meciul din 1927 cei doi s-au reintâlnit față în față la un turneu, iar Capablanca a invins.

Traducere dupa Errol Tiwari, Straboek News.

SURSA: https://iulianceausescu.wordpress.com/2017/01/30/rivalitatea-in-sah-psihologica-sau-intelectuala-2/

 

Sună un client

 la Hotline la Microsoft:
-Am instalat versiunea beta de Windows XP si de atunci nu mai funcționează Office 2000!
-Și noi am avut aceeași problemă…
-Și ce ați făcut?
-Am mai instalat o dată Windows XP!
După o oră sună din nou clientul:
-Acum nu mai funcționează nimic!!!!
-Nici la noi….

Sursă:http://www.hopa.ro/bancuri/Calculatoare/bancuri-3.html