Italian Game, Rousseau Gambit

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Rousseau Gambit (or Ponziani Countergambit) is a chess opening that begins with the moves:

1. e4 e5
2. Nf3 Nc6
3. Bc4 f5
The gambit is named after French chess master Eugène Rousseau. White can decline the gambit by supporting the e-pawn with 4.d3. The resulting position is similar to a King’s Gambit Declined with colours reversed, and White’s king bishop aiming at Black’s weakened kingside. Black will have trouble castling kingside and Ng5 is a likely threat. White’s position is better, but still requires careful play.

Key themes for White are to attack Black’s kingside and to avoid attempts by Black to simplify the position. Exchanges involving White’s light-square bishop are particularly suspect.

Gambitul este numit după maestrul francez de șah Eugène Rousseau. Albul poate refuza gambitul susținând pionul e cu 4.d3.

Poziția rezultată este asemănătoare cu cea a Gambitului regelui refuzat cu culori inversate, iar nebunul regelui alb, ținând cont de regiunea slabă a negrului. Negrul va avea probleme cu controlul asupra regiunii și Ng5 este o amenințare probabilă. Poziția albului este mai bună, dar necesită încă o acțiune atentă.

Temele cheie pentru ALB sunt de a ataca flancul regelui negru și de a evita încercările negrului de a simplifica poziția. Schimburile care implică nebunul de câmpuri albe sunt în mod special suspecte.

White responses

Gambit Declined: 4.d3

White can decline the gambit and wait to capture the f-pawn.

Albul poate să refuze gambitul și să aștepte să captureze pionul f.

Gambit Accepted: 4.exf5

White still has a good game after the inferior 4.exf5, but the position is less clear. Black usually plays 4…e4, which White may meet by 5.Nd4! Nf6 (5…Nxd4? leads to trouble after 6.Qh5+) 6.Nxc6.

ALBUL are încă un joc bun după 4.exf5, dar poziția este mai puțin clară. Negrul joacă de obicei 4 … e4, cu care albul se poate întâlni cu 5.Nd4! Nf6 (5 … Nxd4 conduce la probleme după 6.Qh5 +) 6.Nxc6.
 4.d4!

White gets a clear advantage with 4.d4!

ALBUL obține un avantaj clar cu 4.d4!

4…fxe4 5.Nxe5 d5 6.Bb5 Ne7 7.0-0 a6 8.Bxc6+ bxc6 (8…Nxc6? 9.Qh5+) 9.f3 Bf5 10.Nc3 +/− (Bilguer Handbuch).[1][2]

See also

SURSA: https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Game,_Rousseau_Gambit

Gambit

Un gambit (din italiana veche gambetto, care înseamnă „a pune piedică”) este o deschidere de șah în care un jucător, cel mai adesea albul, face sacrificii materiale, de obicei, un pion, cu speranța de a atinge ca rezultat o poziție mai avantajoasă.[1]

Câteva exemple bine cunoscute sunt

Gambitul regelui (1.e4 e5 2.f4),

Gambitul damei (1.d4 d5 2.c4),

și Gambitul Evans (1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.b4).

Un truc folosit de Negru poate fi, de asemenea, numit un gambit

(de exemplu, Gambitul leton—1.e4 e5 2.Nf3 f5 sau

Gambitul Englund—1.d4 e5), dar este uneori numit

un „contragambit” (de exemplu, Contragambitul Albin —1.d4 d5 2.c4 e5 și

Contra-Gambitul Greco, un nume de modă veche pentru Gambitul leton).

Cuvântul „gambit” a fost inițial aplicat la deschiderile de șah în 1561 de preotul spaniol preot Ruy Lopez de Segura, de la expresia italiana dare il gambetto (pentru a pune piedică). Lopez a studiat această manevră, și așa cuvântul Italian a căpătat forma spaniolă gambito care a condus la forma franceză gambit, care a influențat ortografia cuvântului în limba engleză. În sens mai larg, de „mutare de deschidere cu scopul de a obține un avantaj”, a fost înregistrat pentru prima dată în limba engleză în 1855.[

Strategia

În șahul modern, răspunsul tipic la un gambit moderat este de a accepta avantajul material și de a returna avantajul materialul la un moment mai avantajos.

Pentru gambiți care sunt mai puțin sonori, jucătorul care acceptă este mult mai probabil să încerce să își mențină avantajul material. O regulă simplă, spune că un jucător ar trebui să obțină trei mutări de deschidere pentru un pion sacrificat (vezi tempo), dar nu este clar cât de utilă este această regulă, deoarece „și mutările libere” ca parte a compensației nu sunt aproape niciodată tot ce jucătorul câștigă.

Desigur, un jucator nu este obligat să accepte un gambit.

De multe ori, un gambit poate fi refuzat fără dezavantaj.

Exemple

 • Gambitul regelui: 1.e4 e5 2.f4
 • Gambitul damei: 1.d4 d5 2.c4
 • Gambitul Evans: 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.b4
 • Gambitul Rousseau: 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 f5
 • Gambitul Smith–Morra: 1.e4 c5 2.d4 care intenționează 2. ..cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3
 • Apărare cu doi cai: 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 cu 5.exd5 Na5 6.Bb5+ c6 7.dxc6 bxc6 probabil să urmeze.
 • Gambitul Blackmore–Diemer (BDG): 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 urmat de 4.f3
 • Gambitul From: 1.f4 e5
 • Gambitul Staunton: 1.d4 f5 2.e4
 • Gambitul Budapesta: 1.d4 Nf6 2.c4 e5
 • Gambitul Scotch: 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bc4
 • Gambitul Leton: 1.e4 e5 2.Nf3 f5
 • Gambitul Blackburne Shilling: 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nd4?!
Acest lucru nu este un adevărat gambit de Negru, deoarece după 4.Nxe5!? Qg5! Negrul câștigă material. Albul poate (și din această poziție ar trebui) să joace un gambit cu 5.Bxf7+! Ke7 6.0-0! Qxe5 7.Bxg8 Rxg8 8.c3 Nc6 9.d4, când cei doi pioni albi pionul din centru, combinate cu poziția greșită a regelui negru, dau albului o compensație mare pentru nebunul sacrificat.
SURSA: https://ro.wikipedia.org/wiki/Gambit

 

PILDĂ

Un părinte bolnav își trimite pe cei doi copii la farmacie după leacuri (medicamente). În drum aceștia întâlnesc un țigan, care își joacă ursul.

Copiii stau uimiți și pierd mai multă vreme lângă jocul ursului.

Apropiindu-se seara, își aduc aminte de porunca părintelui bolnav, cumpără în grabă leacurile și fug acasă cu ele.

În apropierea casei unul dintre copii începe a plânge și zice:

”Mă tem! pentrucă tata mă va bate cu toată siguranța”,

celălalt copil se oprește și el și zice cu durere:

”N-ar fi trebuit să supărăm pe bunul nostru tată”.

Copilului dintâi îi pare rău pentru pedeapsa ce-l așteaptă. Al doilea se căiește pentru că a vătămat pe tatăl său, pe care îl iubește.

Părerea de rău a copilului din urmă, este părerea de rău desăvârșită. (perfectă)

                                                                                                           Anton Nagy, cateheză

 

SURSA: Această pildă am citit-o în copilărie și am preluat-o din Cartea de rugăciuni a bunicii mele, care a trăit 85 de ani.

 

PILDĂ

Un plugar a mers odată să se spovedească , însă pe semne , nu s-a pregătit.
Ajungând la scaunul mărturisirii, i-a zis preotului:
”Părinte, te rog, fii bun ascultă-mi mărturisirea”.
Preotul i-a răspuns:
”Eu îți voi asculta mărturisirea, însă bagă de seamă, că și Dumnezeu o va asculta”.
Atunci plugarul a zis:
”Dacă și Dumnezeu ascultă această mărturisire, atunci mă duc să mă pregătesc bine” și s-a dus.
Dumnezeu ascultă cele ce spunem la mărturisire și știe dacă am mințit ori am tăgăduit ceva!

”Cunoștința de sine este darul lui Dumnezeu, care prin rugăciune îl poți câștiga”. (Sf. Francisc Xaver).

Acest DAR îți luminează mintea, ca să poți cunoaște așa precum raza soarelui îți luminează cele mai mici firicele de praf cari intră în casa ta, fără care lumină, nu le-ai putea vedea.
Dacă aprinzi lumina, atunci vezi ce-i în casa ta.
Iar dacă vrei să-ți vezi starea sufletului tău, cere dela Dumnezeu, să-ți lumineze mintea.

SURSA: Această pildă am citit-o și am preluat-o din Cartea de rugăciuni a bunicii mele, care a trăit 85 de ani.

Rugăciunea lui Arsenie Boca

pe care este bine să o rostești în prima zi a anului! A scris-o chiar el!

Rugăciunea lui Arsenie Boca:

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel, ținând la mine, să Te pierd pe Tine. 

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul. 

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, așa risipind în deșert zilele noastre, umbriți și dosădiți până la pământ.

 Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi și pune foc temniței în care te ținem, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre și fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino și Te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea rămân neputincioase. 

Doamne, Cela ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârșiți și cât ești de aproape de sufletele noastre și cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre, ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viața Ta, Lumina și Bucuria noastră, slavă Ție! Amin. 

SURSA: https://a1.ro/lifestyle/family