Italian Game, Rousseau Gambit

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Rousseau Gambit (or Ponziani Countergambit) is a chess opening that begins with the moves:

1. e4 e5
2. Nf3 Nc6
3. Bc4 f5
The gambit is named after French chess master Eugène Rousseau. White can decline the gambit by supporting the e-pawn with 4.d3. The resulting position is similar to a King’s Gambit Declined with colours reversed, and White’s king bishop aiming at Black’s weakened kingside. Black will have trouble castling kingside and Ng5 is a likely threat. White’s position is better, but still requires careful play.

Key themes for White are to attack Black’s kingside and to avoid attempts by Black to simplify the position. Exchanges involving White’s light-square bishop are particularly suspect.

Gambitul este numit după maestrul francez de șah Eugène Rousseau. Albul poate refuza gambitul susținând pionul e cu 4.d3.

Poziția rezultată este asemănătoare cu cea a Gambitului regelui refuzat cu culori inversate, iar nebunul regelui alb, ținând cont de regiunea slabă a negrului. Negrul va avea probleme cu controlul asupra regiunii și Ng5 este o amenințare probabilă. Poziția albului este mai bună, dar necesită încă o acțiune atentă.

Temele cheie pentru ALB sunt de a ataca flancul regelui negru și de a evita încercările negrului de a simplifica poziția. Schimburile care implică nebunul de câmpuri albe sunt în mod special suspecte.

White responses

Gambit Declined: 4.d3

White can decline the gambit and wait to capture the f-pawn.

Albul poate să refuze gambitul și să aștepte să captureze pionul f.

Gambit Accepted: 4.exf5

White still has a good game after the inferior 4.exf5, but the position is less clear. Black usually plays 4…e4, which White may meet by 5.Nd4! Nf6 (5…Nxd4? leads to trouble after 6.Qh5+) 6.Nxc6.

ALBUL are încă un joc bun după 4.exf5, dar poziția este mai puțin clară. Negrul joacă de obicei 4 … e4, cu care albul se poate întâlni cu 5.Nd4! Nf6 (5 … Nxd4 conduce la probleme după 6.Qh5 +) 6.Nxc6.
 4.d4!

White gets a clear advantage with 4.d4!

ALBUL obține un avantaj clar cu 4.d4!

4…fxe4 5.Nxe5 d5 6.Bb5 Ne7 7.0-0 a6 8.Bxc6+ bxc6 (8…Nxc6? 9.Qh5+) 9.f3 Bf5 10.Nc3 +/− (Bilguer Handbuch).[1][2]

See also

SURSA: https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Game,_Rousseau_Gambit

Lasă un răspuns