Ești cu mine, Doamne?

Era un credincios care, prin viața lui curată și frumoasă, era multora ghimpe în ochi.
Într-o zi îl întrebă unul:
– Ce faci tu de izbutești să duci o asemenea viață?
Acela cu umilință, i-a răspuns:
– Mai înainte de orice, îmi pun o întrebare…
– Cum așa?
– Da, zic: Doamne Iisuse Hristoase, ești cu mine?
– Și? îl întrebă necredinciosul.
Credinciosul îi răspunse:
– Și Domnul Iisus Hristos îmi dă răspuns totdeauna, fie oprindu-mă de la cele rele – fie îndemnându-mă la cele bune…
– Și cum poți auzi acel glas?
– Foarte lesne: Dacă crezi cu adevărat în Domnul Hristos, auzi întotdeauna glasul lui…
Auzind aceasta, necredinciosul rămase pe gânduri.

Sursa: Cartea cu pilde, autor Al. Lascarov-Moldovanu (această ediție este o reproducere în facsimil a lucrării Cartea cu pilde, apărută în această formă în anul 1940 la Editura ”Cugetarea” București )

Lasă un răspuns