Privighetoarea începătoare

ÎNTR-O ZI, Hogea intră într-o livadă și începu să mănânce portocale.
– Ce faci, omule? îl întrebă stăpânul livezii, zărindu-l în copac.
– Păi… sunt privighetoare, zise el scoțînd niște sunete stranii, în încercarea de a imita cântecul privighetorii.
– Ce fel de cântat e ăsta? se miră omul.
– De privighetoare începătoare!

Folclor din Balcani
(Repovestiri din limba turcă de Adelina Paunovici)

Lasă un răspuns