Sicilian Defense

Sicilian Defense își are originile în trecutul îndepărtat. Creează o poziţie asimetrică în care ambele părţi au frâu liber să joace, permitând Negrului iniţiativa, chiar şi comanda, desigur în anumite limite. Răspunsul normal al Albului este să
pregătească d4 evitând aşa numitele mutări esenţiale (obligatorii) ca f4, d3 sau Nc3, care au propria lor raţiune (logică). Negrul poate să încerce 2…d6 sau e6, dar mutarea Calului este mai utilă în toate variantele de Sicilian

. Accelerated Dragon * ţine Calul Regelui în rezervă, dar fără un motiv poziţional. Această mutare pregăteste „Maroczy Bind”, pionii la e4 si c4, care dau Albului un puternic control în centru. Albul are o poziţie centrală solidă care limiteazã contra jocul Negrului.

Closed Variation caută fianchetto-ul Nebunului Regelui, obstrucţionând între timp Pionul Negrului din d. Se dezvoltă astfel o bătălie echilibrată pentru teritoriu.

Dragon Variation formează un lanţ de Pioni „dragon-like”, incluzând g6, care crează spaţiu pentru fianchetto-ul Nebunului Regelui din

Classical Line. Pionul la d6 este necesar şi pentru a bloca e5. Calul Negrului atacă pionul din e4 forţând Albul să acţioneze pentru protecţia acestuia. Albul are ceva avantaj spatial, dar Negrul are un joc bun pe partea Reginei.

Levenfish Variation implică caracteristica avansare a Pionului cu 6.f4, anticipând f5 sau e5. În general Albul trebuie să se aştepte la un pin sau şah pe diagonala de pe aripa unde a făcut rocada (mică sau mare). Pentru moment este mai important să protejeze pătratele centrale decât să ocupe diagonala lungă. Pionii centrali ai Negrului împiedică Albul să devină prea agresiv.

Yugoslav Attack, contra Dragon are corespondent în Samisch Attack contra King’s Indian: o bază solidă la f3 pentru centru, rocada mare şi un asalt al Pionilor pe flancul Regelui. Negrul face tot ce poate mai bun pentru a stopa avansarea Albului pe flancul Regelui. Este o pozitie extrem de complexă şi dificilă, tipică pentru

Yugoslav Attack Modern Line.

În Yugoslav Attack Old Line, Albul face rocada prematur, permitând Negrului să spargă în centru. Această loviturã în centru eliberează pozitia Negrului. 14.Qxa8 Bf5 câştigă Regina şi ameninţă cu matul. Negrul are şansa atacului ceea ce valorează cât Pionul sacrificat.

Four Knights Variation apare când Negrul deschide o breşă la d6 momind Calul Albului să atace pe acel pătrat. Perechea de Nebuni dă Albului un ușor plus.

În Lowenthal Variation, Negrul provoacă un atac pe d6 cu 4…e5. Negrul face tot ce poate ca să pună situaţia în ceaţă, fiindcă altfel ar fi într-un evident dezavantaj pozitional. Albul are initiaţiva. Un timpuriu d4 al Albului poate transpune spre linia normală sau conduce la

Morra Gambit. Negrul nu poate păstra Pionul dacă Albul doreste să modifice cu 3.Nf6 e5, în loc de c6 va lăsa Negrul să recupereze Pionul Reginei.

Morra Gambit, are linii similare cu Ruy Lopez sau Scotch game, accelerează dezvoltarea Albului cu preţul unui Pion. Albul este mobilizat total, ceea ce aici este o compensaţie echitabilă pentru Pionul sacrificat.

Paulsen Variation, evită din principiu Nc6 cu mutarea caracteristică 4…a6, pregătind dezvoltarea Reginei la c7. Poate lua un aspect de “arici” sau se poate deschide dinamic. Negrul are o poziţie foarte elastică (flexibilă), dar Albul are mai mult control pe tablă. Similar cu Lowenthal Variation este

Pelikan Variation, dar aici Negrul a jucat 4.Nf6 şi ideea este să nu provoace Nd6+, dar să compromită Calul Albului. Această mişcare este mai bună decât pierderea timpului cu 9…Qxf6 10.Nd5. Negrul are un joc activ care compensează structura compromisă a Pionilor săi. Mutarea tipică pentru

Najdorf Variation este necomplicatul şi natural de simplul 5…a6, care apără b5 de incursiunea Calului Albului si pregăteşte avansarea Pionului la b5. În

Main Line, contra Najdorf, Albul reacţionează cu un atac vioi (tăios) pe flancul Regelui care include f4, g4, Qf3 şi O-O-O. 13…Bxg5+ pare logic dar, plasează greşit Nebunul. Fiecare tempo (mutare suplimentară, în plus) este critic (important) în această poziţie activă pentru ambele părţi. Poziţia este foarte complicată, pentru moment Albul având iniţiativa, dar Negrul are şanse bune de contraatac. Varianta

Poisoned Pawn a fost modelul de joc preferat de Bobby Fischer. Aici, Albul trebuie fie să sacrifice un Pion sau să retragă resemnat Calul pe o poziţie pasivă. Albul are şanse mari de atac, dar are doi Pioni în minus. Şansele sunt aproximativ egale în

Najdorf 6.Bc4 Line, Albul încearcă să dezvolte normal flancul Regelui şi pune presiune aducând Regina la g3. Piesele de atac agresiv ale Albului se vor retrage curând, când Negrul va pretinde (şi recâştiga) jumătatea sa de tablă. Dacă Albul nu este aşa de agresiv, jucând varianta 6.Be2 Line, Negrul poate stabili un punct puternic la e5. Albul are un plus în spaţiu dar punctul puternic al Negrului din e5 menţine egalitatea.

Richter-Rauser Attack, contra Dragon este cea mai veche tentativă de a construi un atac pe flancul Regelui cu 6.Bg5, Qd2, f4, şi O-O-O. Negrul trebuie să răspundă cu e6 şi să dezvolte Nebulul la e7. Perechea de Nebuni ai Albului conferă acestuia un avantaj subţire. În linia normală a

Scheveningen Variation, Negrul crează o linie de front flexibilă cu e6 şi d6. Replica normală a Albului,

Main Line, este să dezvolte Nebunii pe pătratele centrale şi să atace flancul Regelui cu f4 şi Qe1 apoi Qg3. Negrul are iniţiativa pe flancul Reginei contracarând astfel presiunea Albului pe aripa Regelui.

Keres Attack contra Scheveningen este caracterizat de curajosul (chiar sfidătorul) 6.g4, şi apoi totul într-un atac fulgerător pe flancul Regelui. Pe de altă parte, Albul ar juca 7.g5 dislocând Calul şi obţinând spaţiu pe flancul Regelui. Negrul este uşor obstrucţionat (înghesuit), dar poziţia solidă îi garantează şanse egale.

Sozin Attack contra Scheveningen, 6. Bc4, este analog aceleaşi mutări contra Najdorf, şi este chiar mai eficientă aici deoarece Albul are mai mult timp să facă rocada mare şi să atace pe flancul Regelui. Albul ar putea juca clasicul 9.O-O, dar Qe2 este o mutare mai agresivă. Albul are perspectiva atacului pe aripa Regelui, dar Negrul este bine poziţionat pentru contraatac. În

Taimanov Variation, Negrul asociază 4…Nc6 cu e6, diferit de Nc6 cu d6 din Najdorf. Astfel, Negrul securizează poziţia Nebunului Regelui şi plasează Regina la c7. Negrul are piesele plasate mai bine, ceea ce neutralizează avantajul perechii de Nebuni a Albului.

Variante Sicilian Defense: SD-Dragon #1, SD-Dragon#2, SD-Boleslavsky variation, SD-Najdorf #1, SD-Najdorf #2, SD-Najdorf #3, SD-Najdorf #4, SD-Closed #1.

Acest material este expus concentrat, dar este detaliat pe sursa de mai jos unde l-am găsit și îl găsesc foarte amplu, completând și fixând mai ușor cunoștințele noastre în această latură a șahului.

SURSA:

http://sahpeblog.blogspot.com/2013/06/sicilian-defense.html

TEORIE: VARIANTA DRAGONULUI DIN APĂRAREA SICILIANĂ

Autor: 

ing. Nicolae Doroftei

Varianta dragonului din Apărarea siciliană şi-a câştigat un binemeritat loc în teoria deschiderilor prin bogăţia ideilor, prin varietatea posibilităţilor combinative pe care le oferă ambelor părti şi, implicit, prin poziţiile complicate şi ascuţite care rezultă.
Unul din modurile în care albul poate „ucide dragonul” este prezentat în partida de mai jos.
Albul lansează atacul de pioni asupra rocadei negre, după care urmează deschiderea coloanei „h”.
Apoi, cum spunea marele Bobby Fischer, totul e simplu: „Şah, şah şi mat!”

Burnoiu, Nicolae (2408) – Cican, Gheorghiţă (1916) [B76]
Campionatul Naţional de Şah Băile Olăneşti , 31.01.2010

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 Aşadar „dragonul” îşi face apariţia în scenă. 6.Ne3 Ng7 7.f3 Cc6 8.Dd2 0–0 9.0–0–0 Da5

Mutarea din partidă este considerată mai slabă.

10.Rb1 Nd7 11.g4 Tfc8

Planurile părţilor partidei  sunt clar definite: albul va ataca pe fl ancul regelui, negrul pe flancul damei. De rapiditatea cu care părţile declanşează atacul, de ingeniozitatea cu care este alimentat depinde rezultatul partidei.

12.h4 Ce5 13.h5 Cc4 14.Nxc4 Txc4 15.hxg6 fxg6 16.Cb3 Dc7 17.e5 Ce8

Noutate teoretică de slabă factură.

18.Cd5! Dd8 19.Ng5! Nf8

(vezi diagrama 1)

20.Dh2  O cale de câştig mult mai rapidă era 20.Cxe7+!! şi dacă 20…Nxe7 atunci 21.Dd5+ Rf8 (21…Rh8 22.Txh7+!! Rxh7 23.Df7+ Cg7 24.Th1#) 22.Txh7 Ne6 23.Dxe6 cu mat imparabil

20…h6 21.Nxh6 Nxh6?

Rezistenţa putea fi prelungită doar cu 21…Cg7, dar şi în acest caz după 22.exd6 exd6 23.Nxg7 Nxg7 24.Dxd6 poziţia negrului este compromisă.

22.Dxh6 Rf7 23.Cf4! Txf4       Sau 23…Cg7 24.e6+ Nxe6 25.Dxg6+ Rg8 26.Th7 Df8 27.Tdh1 cu mat imparabil

. 24.Dxf4+ Rg7

(vezi diagrama 2)

25.Th7+!!

O combinaţie simplă şi elegantă pune capăt partidei.

25…Rxh7 26.Df7+ Rh6 27.g5+ Rh5

(Sau 27…Rxg5 28.Tg1+ Ng4 29.Txg4+ Rh6 30.Dxg6# )

şi în faţa matului imparabil negrul a cedat, la 28. Th1   Rxg5

urmând 29.Tg1+ Rh4 (29…Rh6 30.Dxg6#) 30.Dh7# 1–0

SURSA:

http://www.condeiulardelean.ro/articol/teorie-varianta-dragonului-din-apararea-siciliana