Urmați lui Hristos și înlăturați toate deșertăciunile lumii, paragraful 2

Ce-ți folosește să rostești cuvinte înalte despre Sfânta Treime, dacă ești lipsit de smerenie și astfel nu ești pe placul Treimei Sfinte?

Cu adevărat cuvintele înalte nu fac pe cineva sfânt și drept, ci o viață curată îl face scump înaintea lui Dumnezeu.

Vreau mai degrabă să simt înfrângerea inimii, decât să știu ce este aceea înfrângere!

Dac-ai știi pe dinafară toată Biblia și toate spusele filozofilor, la ce-ți folosesc toate acestea fără mila și harul lui Dumnezeu?

”Deșertăciunea deșertăciunilor, toate acestea lumești, sânt deșertăciune” (Ecleziastul 1, 2),  afară de iubirea de Dumnezeu și de slujirea numai lui singur!

Cea mai înaltă înțelepciune este e ca, înlăturând cele lumești, să te îndrepți spre împărăția cerească.

Sursa: Urmarea lui Hristos – Toma de Kempis

Urmați pe Hristos și înlăturați toate deșertăciunile lumii

1. ”Cel ce Îmi urmează Mie, nu va umbla în întuneric”, zice Domnul (Ioan 8, 12).

Acestea sunt cuvintele lui Hristos, prin care suntem îndemnați să urmăm viața și purtarea Sa, dacă voim să să fim cu adevărat luminați și să scăpăm de orbirea inimii.

Cea mai înaltă trudă a noastră deci să fie aceea de a gândi adânc la viața lui Iisus Hristos.
Învățătura lui Hristos întrece toate învățăturile Sfinților și cine ar avea duhul Lui, acela ar afla într-însul mana cea ascunsă.

Dar se întâmplă că mulți, dintr-o obișnuită ascultare a Evangheliei, simt o prea mică dorință sfântă, fiindcă nu au duhul lui Hristos.

Cine însă voiește să priceapă întru totul și să guște cuvintele lui Hristos, acela trebuie să se trudească să-și îndrepte viața sa, după viața lui Iisus.

Sursa: Urmarea lui Hristos – Toma de Kempis