Urmați lui Hristos și înlăturați toate deșertăciunile lumii, paragraf 3

3. Deșertăciune deci este căutarea după bogății pieritoare și nădăjduirea în ele.

Deșertăciune iarăși este umblarea după onoruri și ridicarea la înalte dregătorii.

Deșertăciune este urmarea poftelor trupului și dorința după ceea ce mai în urmă trebuie să fie pedepsit cu asprime.

Deșertăciune este să dorești o viață lungă și să nu te îngrijești de o viață cuvioasă.

Deșertăciune este să te gândești numai la viața de acum și să treci cu vederea peste cele ce vor veni.

Deșertăciune este să îndrăgești pe cele ce trec atât de repede și să nu te sârguiești spre locul unde este bucuria veșnică.

Sursa: Urmarea lui Hristos – autor, Toma de Kempis

Urmați pe Hristos și înlăturați toate deșertăciunile lumii

1. ”Cel ce Îmi urmează Mie, nu va umbla în întuneric”, zice Domnul (Ioan 8, 12).

Acestea sunt cuvintele lui Hristos, prin care suntem îndemnați să urmăm viața și purtarea Sa, dacă voim să să fim cu adevărat luminați și să scăpăm de orbirea inimii.

Cea mai înaltă trudă a noastră deci să fie aceea de a gândi adânc la viața lui Iisus Hristos.
Învățătura lui Hristos întrece toate învățăturile Sfinților și cine ar avea duhul Lui, acela ar afla într-însul mana cea ascunsă.

Dar se întâmplă că mulți, dintr-o obișnuită ascultare a Evangheliei, simt o prea mică dorință sfântă, fiindcă nu au duhul lui Hristos.

Cine însă voiește să priceapă întru totul și să guște cuvintele lui Hristos, acela trebuie să se trudească să-și îndrepte viața sa, după viața lui Iisus.

Sursa: Urmarea lui Hristos – Toma de Kempis