Împăratul Machedon și ostașul

Odată, împăratul Alexandru Machedon s-a dus în una din cetăți, să-și cerceteze ostașii.
Unul din ei, care purta tot numele de Alexandru, era un ostaș rău, neascultător și care călca poruncile mai-marilor săi.
Aflând aceasta, împăratul îl dojeni cu asprime – sfârși dojana, spunându-i:
– ”Sau leapădă acest nume – sau fă-te vrednic de el!…”
Ostașul pricepu cuvântul împăratului – și dându-și osteneala, se îndreptă.
Tot asemenea se se întâmplă și cu mulți din creștinii noștri, care duc o viață departe de învățătura și numele Sfintei noastre Biserici.
Și acestora, ca și împăratul Alexandru, Biserica noastră le zice:
”Sau lepădați numele de creștin – sau faceți-vă vrednic de el!…”

Sursa: Cartea cu pilde, apărută în anul 1940 în această formă la Editura ”Cugetarea”, București