Dacă acum cineva nu dorește…

Dacă acum cineva nu dorește să se încredințeze pe sine lui Dumnezeu, să-l asculte pe Alexandru cel Mare care, într-o zi, a găsit un soldat de-al său ascuns într-un tufiș și l-a întrebat:
– Cum te cheamă?
– Alexandru, a răspuns soldatul.
– Și de ce stai aici ascuns și înfricoșat?
– Pentru că mi-e frică de luptă.
– Atunci Alexandru cel Mare, i-a răspuns:
– Ascultă, soldatule, ori îți schimbi numele, ori îți schimbi tactica!

Sursa: internet

Împăratul Machedon și ostașul

Odată, împăratul Alexandru Machedon s-a dus în una din cetăți, să-și cerceteze ostașii.
Unul din ei, care purta tot numele de Alexandru, era un ostaș rău, neascultător și care călca poruncile mai-marilor săi.
Aflând aceasta, împăratul îl dojeni cu asprime – sfârși dojana, spunându-i:
– ”Sau leapădă acest nume – sau fă-te vrednic de el!…”
Ostașul pricepu cuvântul împăratului – și dându-și osteneala, se îndreptă.
Tot asemenea se se întâmplă și cu mulți din creștinii noștri, care duc o viață departe de învățătura și numele Sfintei noastre Biserici.
Și acestora, ca și împăratul Alexandru, Biserica noastră le zice:
”Sau lepădați numele de creștin – sau faceți-vă vrednic de el!…”

Sursa: Cartea cu pilde, apărută în anul 1940 în această formă la Editura ”Cugetarea”, București