Cinstea

Generalul înțelept

Un general vestit pentru vitejia, și tot atât de mult pentru înțelepciunea sa – merse, dimpreună cu mai mulți ofițeri la un giuvaergiu , ca să aleagă un inel pentru logodnica unuia din ofițerii săi.
După ce cumpărară inelul, plecară.
Dar n-apucară să se îndepărteze, – și iată pe giuvaergiu venind în grabă la general – și spunându-i la ureche, că-i lipsește din prăvălie o piatră de preț.
Atunci generalul, făcându-se că își aduce aminte de ceva, rugă pe ofițeri să se întoarcă cu toții în prăvălia giuvaergiului.
Acolo generalul ceru un vas mare cu apă, după care zise ofițerilor lui:
– ”Fiecare din voi să pună pumnul închis în apă, și să-l scoată desfăcut…”
Fiecare făcu așa, – după care, generalul zise giuvaergiului la ureche:
– ”Caută în apă – și vei găsi piatra!…”
Căutând, giuvaergiul găsi piatra furată.

Sursa: Cartea cu pilde, autor: Al. Lascarov-Moldovanu

Ascultarea

Odinioară, un împărat credincios cercetă o mănăstire în care trăiau niște călugări mult îmbunătățiți. Văzându-li viața cea bine petrecută, împăratul își arătă curtenilor săi gândul de a părăsi domnia și a veni să-și petreacă rămășița zilelor în acea mănăstire.

Curtenii, dându-și seama că în felul acesta, împărăția și-ar pierde pe bunul ei îndrumător, merseră în ascuns la starețul mănăstirii și-l rugară, să nu lase pe împăratul a-și înfăptui acest gând. Starețul le făgădui.

Când împăratul veni la stareț și-i ceru să fie primit în mănăstire, – starețul îi răspunse:
– ”Te primesc, împărate cu dragă inimă…”.
Împăratul îi mulțumi, – iar curtenii rămaseră în uimire de întâmplarea aceasta, crezând că starețul i-a înșelat. Dar tot atunci, starețul grăi:

– ”Dar, mărite împărate, cum viața monahicească mai ales ascultare înseamnă, iată după ce te-am primit printre monahii acestei mănăstiri, îți poruncesc în numele Domnului, și acolo, călăuzit mereu de Dumnezeu,să duci mai departe împărăția, pe căile cele plăcute Lui…”.

Împăratul a înțeles gândul cel bun al starețului – și a mers din nou la conducerea împărăției, pe care a îndeplinit-o cu încă și mai mare credință.

Sursa: Cartea cu pilde, autor Al. Lascarov-Moldovanu (Această ediție este o reproducere în facsimil a lucrării Cartea cu pilde – apărută în anul 1940 în această formă la Editura * Cugetarea *, București)

Glume cu pisici

Un șoarece și o pisică stau la rând la o cofetărie. Chelnerița întreabă pe șoarece:
– Ce dorești?
– O prăjitură cu frișcă, vă rog!
– Și dumneavoastră, domnule motan?
Eu vreau doar frișcă.
– V-o pun pe farfurie?
– Nu, puneți-o direct pe șoarece!

SURSA: http://www.anidescoala.ro/divertisment/distractie/glume/glume-cu-caini-si-pisici/