Cinstea

Generalul înțelept

Un general vestit pentru vitejia, și tot atât de mult pentru înțelepciunea sa – merse, dimpreună cu mai mulți ofițeri la un giuvaergiu , ca să aleagă un inel pentru logodnica unuia din ofițerii săi.
După ce cumpărară inelul, plecară.
Dar n-apucară să se îndepărteze, – și iată pe giuvaergiu venind în grabă la general – și spunându-i la ureche, că-i lipsește din prăvălie o piatră de preț.
Atunci generalul, făcându-se că își aduce aminte de ceva, rugă pe ofițeri să se întoarcă cu toții în prăvălia giuvaergiului.
Acolo generalul ceru un vas mare cu apă, după care zise ofițerilor lui:
– ”Fiecare din voi să pună pumnul închis în apă, și să-l scoată desfăcut…”
Fiecare făcu așa, – după care, generalul zise giuvaergiului la ureche:
– ”Caută în apă – și vei găsi piatra!…”
Căutând, giuvaergiul găsi piatra furată.

Sursa: Cartea cu pilde, autor: Al. Lascarov-Moldovanu

Lasă un răspuns