Anunț important pentru elevii Școlii de șah ”Visul unui pion!”

Luni, 14.01.2019, se reiau cursurile de șah cu următorul ORAR:
Luni – între orele  16 – 19
Marți – între orele 16 – 19 
Miercuri – între orele 16 – 19
Joi – între orele 16 – 19

VINERI, 18 Ianuarie 2019,  NU se țin cursurile deoarece se desfășoară

                                              Memorialul Cristina Foișor, ediția II-a, 

                                              18 – 20 Ianuarie 2019,  Timișoara   

   Mihai Eleonora – Antonia,
  Președintele C.S. Mediator

Rousseau Gambit

Chess Opening Theory/1. e4/1…e5/2. Nf3/2…Nc6/3. Bc4/3…f5

< Chess Opening Theory‎ | 1. e4‎ | 1…e5‎ | 2. Nf3‎ | 2…Nc6‎ | 3. Bc4

3…f5

Black offers the f pawn. White’s best response is to simply support and develop with 4.d3. The resulting position is similar to a King’s Gambit Declined with Black playing the gambit with less development — not very comfortable for Black, but White must still play carefully.
Key themes for White at this point are to attack Black’s kingside using the light bishop and to resist attempts by black to simplify the position via exchanges. Exchanges involving White’s light bishop are particularly suspect.
The best advice for Black is to not play this gambit as it is considered to be refuted.
Negrul oferă pionul. Răspunsul cel mai bun al lui albului este să susțină și să dezvolte pur și simplu cu 4.d3.
Poziția rezultată este similară cu cea a Gambitului regelui, refuzată de negru, jucând jocul cu mai puțină dezvoltare – nu foarte confortabil pentru negru, dar albul trebuie să joace cu atenție.

Temele cheie pentru alb în acest moment sunt de a ataca regele negrului folosind episcopul de lumină și de a rezista tentativelor negre de a simplifica poziția prin schimburi.

Schimburile care implică episcopul luminii albe sunt în mod special suspecte.

Cel mai bun sfat pentru negru este să nu joace acest joc, deoarece este considerat a fi respins.

Theory table

For explanation of theory tables see theory table and for notation see algebraic notation.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 f5

4 5 6 7
1 d3
Nf6
O-O
Bc5
Nc3
d6
+/=
2

fxe4
dxe4
Bc5
+/=
3 d4
fxe4
Nxe5
d5
Bb5
Qd6
+/=
4 exf5
e4
Nd4
Nf6
Nxc6
dxc6
=
5

Nxd4?
Qh5+
+/-

 

https://en.wikibooks.org/wiki/Chess_Opening_Theory/

Latvian Gambit

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Latvian Gambit (or Greco Countergambit) is a chess opening characterised by the moves:

1. e4 e5
2. Nf3 f5?!

It is one of the oldest chess openings, having been analysed in the 17th century by Gioachino Greco, after whom it is sometimes named. The opening has the appearance of a King’s Gambit with colours reversed. It is an aggressive but rather dubious choice for Black which often leads to wild and tricky positions.[1][2] FIDE Master Dennis Monokroussos even goes so far as to describe it as „possibly the worst opening in chess”.[3] As assessed by Paul van der Sterren:

What is required to play the Latvian Gambit with any degree of success is a sharp eye for tactics and a mental attitude of total contempt for whatever theory has to say about it.

Este una dintre cele mai vechi deschideri de șah, fiind analizată în secolul al XVII-lea de Gioachino Greco, după care este uneori numită.

Deschiderea are aspectul unui Gambit al regelui cu culori inversate. Este o alegere agresivă, dar destul de dubioasă pentru negru, care duce adesea la poziții sălbatice și dificile. [1] [2] FIDE Master Dennis Monokroussos merge chiar atât de departe încât să o descrie ca fiind „cea mai proastă deschidere în șah”. [3] Așa cum a evaluat Paul van der Sterren:
Ceea ce este necesar pentru a juca Gambitul leton cu orice grad de succes este un ochi ascuțit pentru tactici și o atitudine mentală de dispreț total pentru orice teorie care spune despre el.

— Paul van der Sterren, Fundamental Chess Openings

The Latvian is uncommon at the top level of over-the-board play, but some correspondence chess players are devoted to it.[2][4]

The ECO code for the Latvian Gambit is C40 (King’s Knight Opening).

SURSA: https://en.wikipedia.org/wiki/Latvian_Gambit